Att odla ekologisk mat

Det finns nog ingen härligare känsla än att odla din egna ekologiska mat. Du vet precis vart den kommer ifrån och hur den har behandlats. Det är något tillfredställande med att äta det du har odlat själv. Att odla ekologiskt är inte speciellt svårt. Det som kan vara knepigt är att växterna och grödorna vattnas på rätt sätt, speciellt om du reser bort. Att ha ett system för bevattning är en väldigt smart lösning. Det finns bevattning för krukväxter, växthus, trädgård och balkong. Det finns automatiska bevattningssystem som är perfekta om du ska resa bort. Att bevattna rätt är en förutsättning för att du ska ha fina och välmående växter. Inomhus är det ofta så att växter får för mycket vatten medan det är tvärtom utomhus. Det fina med bevattningssystem är att du också sparar vatten vilket är bra för miljön.

Jobba med naturen och hitta en bra balans

När du ska odla ekologiska grödor ska du tänka på att jobba med naturen och inte emot. Den ekologiska odlingen ska vara i enlighet med naturens naturliga kretslopp. Försök att eftersträva en bra balans. Om du odlar år efter år ska du tänka på att byta ställe eftersom jorden utarmas efter ett tag. Om du har liten yta att odla på kan du slå två flugor i en smäll och odla växter med flera funktioner. Prioritera växter som är ätbara, dekorativa, gödslande men även miljöskapande.

Anpassa växterna efter vart du ska odla

När du ska börja med att odla ekologiska växter är det viktigt att göra ett bra förarbete med jorden. Stressa inte med sådden och tänk på att inte plantera ut köksväxter för tidigt. Om du ska odla i växthus är ett tips att vattna på morgonen. Växterna behöver vatten under dagen. Dessutom blir det inga pölar som skadedjuren kan gotta sig i på dagen. Om du inte har en trädgård eller växthus kan du absolut odla på balkongen. Anpassa din odling efter väder, vind och sol. Placera växterna utifrån solen och hur du använder balkongen. Du kan odla i hinkar och blomlådor. Bra växter som du kan odla på balkongen är minipaprikor, cocktailgurka och grönkål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *