Ekologisk mat – en livsstil?

Är det skillnad på livsstil beroende på hur man äter? Är man mer hälsomedveten om man tänker på vad man stoppar i sig? Såklart!

Medvetenhet driver förändrade livsstilsmönster, så självklart är ekologisk mat ett medvetet livsstilsval. Ju mer vi lär oss om betydelsen av att äta naturligt och hälsosamt – mera grönsaker, mera naturligt odlade produkter – desto mer medvetna blir vi i våra val.

Att äta ekologiskt

Vi går mot en livsstilsförändring som inte slagit igenom hos alla ännu. Det blir mindre kött och mer växter i kosten, vilket gynnar både klimatet och din egen hälsa.

Mat i säsong är bäst att köpa. Det är mycket godare – att köpa ekologiskt överhuvudtaget, och svenskt, är det absolut bästa man kan göra. Om du köper mat i säsong behöver frukt och grönsaker heller inte odlas i växthus eller transporteras långa sträckor och detta är mer klimatvänligt.

Ekologiska gårdar

Har ekologiska gårdar en fördel?

Ekologiska gårdar är vänligare mot djur och natur, det ser man. Det finns dubbelt så många pollinerare vid ekologiska gårdar som vid “vanliga” gårdar. Med pollinerare menas exempelvis fjärilar, bin och humlor. Mycket av det som vi äter är helt beroende av pollinering och det är allvarligt när antalet pollinerare minskar eftersom det är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning. Pollinerarna är hotade. Ohållbara jordbruk bidrar till att en stor del av den vilda bistammen håller på att utrotas.

Om du köper ekologiskt hjälper du till att behålla våra livsviktiga pollinerare. Bland annat har Sveriges Konsumenter informerat mycket om vad man kan bidraga med.

Det finns också andra fördelar med ekologiska gårdar, förutom avsaknaden av kemiska preparat. Om du inriktar dig på att köpa ekologiska produkter tar du större hänsyn till djuren. På en KRAV-märkt gård får värphönorna vara ute i frihet och picka runt, korna är ute och betar och grisarna bökar runt i frihet. Det är en naturlig och trevlig tillvaro för djuren.

Hur mår kroppen av ekomat?

Att undvika kemiska tillsatser och preparat har naturligtvis en god påverkan på kroppen. Det har blivit ett större intresse bland människor att äta så naturligt som möjligt. Om man köper ekologiskt eller KRAV-märkt så vet man att man får en bra produkt. Exempelvis så får kravmärkta produkter inte innehålla några som helst syntetiska tillsatser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *