Vad vi äter och den mat vi lagar påverkar miljön antingen positivt eller negativt. Hur vi agerar har mycket stor betydelse inför framtiden.

Utsläpp av växthusgaser härrör från vår mat, men mat kan också ha en positiv effekt på den biologiska mångfalden. Utöver att välja klimatsmarta livsmedel behöver vi hela tiden arbeta för att minska på matsvinnet. Det krävs energi för att framställa mat och all denna energi används helt i onödan om maten inte tas tillvara och kommer till nytta.

Smarta måltider

Uttrycket är lite kul och trendigt men har en mycket djupare betydelse. Livsmedelsverket har tagit fram en modell för miljösmarta måltider som man sprider i samhället. Det är inte svårt att följa dessa goda exempel, varken i större organisationer och hemma i familjen. Att äta smartare, sundare och mer ekologiskt är något som vi alla kan göra för att hålla oss själva friska – och för att hjälpa vårt samhälle.

Samordning

Mat har flera kringområden som är viktiga att hantera på ett bra sätt. Man kan exempelvis samordna energianvändningen och källsortera köksavfall för att minska belastningen på miljön.

Dessutom menar Livsmedelsverket att en tredjedel av hushållens utsläpp baserat på konsumtion är växthusgaser från mat och andra livsmedel. Mat- och livsmedelsproduktion står i centrum i klimatfrågan och har stor påverkan på den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *