Förbättra luftkvaliteten med ekologiska produkter och radonmätning

Det är viktigare än vad de flesta tror att förbättra luftkvaliteten inomhus med tanke på hur mycket tid som tillbringas där. Närmare bestämt visar statistik att den genomsnittliga personen tillbringar cirka 90 procent av sin tid inomhus. Även om du kan få frisk luft utomhus kan mängden inomhusluft som du andas in öka risken för astma, huvudvärk och i värsta fall lungcancer. Den goda nyheten är att du kan vidta åtgärder för att minimera dessa risker, som till exempel att äta ekologiskt och städa.

Skydda dig mot radon i inomhusluften

Den viktigaste anledningen till att hålla inomhusluften fräsch och ren är är för att skydda dig mot radon. Radon är en osynlig radioaktiv gas som alla hus har i mer eller mindre höga halter. Dock kan alltför höga radonhalter som överstiger ett årsmedelvärde på 200 becquerel per kubikmeter vara farligt och orsaka lungcancer. Ju mer damm och smuts det finns i inomhus, desto lättare kan så kallade radondöttrar fastna på dammpartiklar som åker ner i lungorna. Detta problem är utbrett då det finns omkring 400 000 hem med för höga radonhalter i inomhusluften. Föga förvånande kan hundratals fall av lungcancer varje år kopplas till radon.

Lösningen för att veta om ditt hem har förhöjda halter radon är att genomföra en radonmätning. Miljöteknikföretaget Radea erbjuder olika mätpaket och mätinstrument som passar i alla situationer. Hela mätprocessen är enkel och kan göras på tre sätt:

  • Snabbmätning – Detta mätpaket kostar från 300 kronor och kan köpas i Luftshoppen på Radeas hemsida. En snabbmätning ger en indikation på radonhalterna i ditt hem och den rekommenderade mätperioden är på minst 10-15 dygn.
  • Långtidsmätning – En långtidsmätning är säker och uppfyller kraven som myndigheterna ställer. Mätperioden är på minst 60 dygn eftersom radonhalterna kan variera från dygn till dygn.
  • Hembesök – Ett hembesök klargör radonbilden ytterligare och innebär att digitala instrument används på plats av experter.

Enkla sätt att förbättra luftkvaliteten

Lyckligtvis finns det ett antal enkla metoder som du kan använda redan nu för att förbättra luftkvaliteten inomhus. Att städa ser till att minska mängden allergener, damm, mjäll, djurhår och annat som lurar i ditt hem. Genom att lägga till mer frukt och grönt i din kost undviker du inte bara kemikalier och bekämpningsmedel, utan hjälper också till att förbättra luftkvaliteten i ditt hem. Frukt och grönsaker som du lämnar i skålar på bänken påverkar luften i omgivningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *