Från det gamla vanliga till supermodernt

Ekologisk mat är supermodernt – våra förfäder tänkte inte i dessa banor och inte var situationen i världen så akut som den är idag för att rädda natur och folkhälsa.

Marknaden för ekologisk mat har vuxit lavinartat de senare åren, det har till och med blivit trendigt att äta ekologiskt. De ekologiska matinköpen både i butik och restaurang har tilltagit även om dessa ofta kan vara något dyrare än att hålla sig till det “gamla vanliga”.

Supermodernt och supertrendigt

Att vara hälsosam har blivit trendigt, vilket är bra, och detta gäller också medvetenhet inom ekologisk mat. Människor köper alltmer ekologiskt även om det kan vara lite dyrare. Behovet styr och detta som har startat likt en trend etableras mer och mer som en fastställd strategi när man går i affären. Man tittar oftare på innehållet i det man ska laga mat av och detta gör också att efterfrågan på ekologiskt ökar. Som exempel kan nämnas ettåriga baljväxter som foderärt och åkerböna. Dessa har ökat i produktion med runt 130 % sedan 2010. Dessa är några av de viktigaste växterna inom ekologisk mat.

Från början var ekologisk odling ett “alternativ” till den “vanliga” maten och sågs inte som något som alla ville leta upp i butiken. På 1980-talet fanns det en mängd olika märkningar för alternativodlade produkter. Ingenting var enhetligt och människor förstod egentligen inte vikten av att äta alternativodlat – det var ju bara ett alternativ!

Det tog flera år innan det blev ordning på torpet. 1985 kom KRAV-odlat, det vill säga man kunde producera under Kontrollföreningen för Alternativ Odling (KRAV). Men återigen så understök till och med namnet att detta bara var ett alternativ. Det tog ända in på nästa årtionde innan konsumenterna började ta detta på allvar och “ekologiskt” blev ett ord i vokabulären. Detta visar på marknadsföringens och profileringens betydelse om man vill nå fram med ett budskap.

Hela kedjan mår bra

Det spännande med ekologisk mat är inte bara smakerna, det är också hur positivt miljön påverkas av exempelvis ekologiskt lantbruk. Fler insekter och fåglar strömmar in till de ekologiska jordarna och växterna trivs – den biologiska mångfalden exploderar! Underbart! Hela kedjan mår bra när vi slipper kemikalier och bekämpningsmedel.

Risken med att inte äta ekologiskt

Är du redo att äta supermodernt?

Det är för mycket “kemi” i den “vanliga”maten, och det finns en fara med dessa konstgjorda tillsatser som vi stoppar i oss. Vi kan också behöva tänka “antibiotikasmart” när vi lagar vår mat – och vad menas med detta?

Enligt Sveriges Konsumenter dör cirka 700 000 människor varje år av antibiotikaresistenta infektioner. FN beräknar att den siffran har stigit till 10 miljoner fram till år 2050. Detta är en skrämmande siffra som vi kan bli en del i att förhindra genom att välja bort mat som baseras på djur som fått stora mängder antibiotika. Då kan vi med samlad kraft minska antibiotikaresistensen i samhället. Scenariot om detta fortsätter blir att vi kanske blir väldigt sjuka eller dör av ett litet sår eller en enkel infektion. En större medvetenhet gör att vi kan undvika detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *