Smarta ekologiska lösningar för ditt hem

I många fall kan du välja ekologiska alternativ och på det sättet vara säker på att du gör ett bra val både för miljön och för dig själv. Det finns ekologisk mat av alla olika slag, ekologiska kläder, väskor, ekologiska snittblommor och en hel del annat. För vissa produktkategorier finns det inga ekologiska alternativ eftersom det är saker som framställs på andra sätt. Den ekologiska modellen utgår framför allt från jordbruk med odling och djurhållning. Därför är den lätt att applicera till exempel på odling av blommor, odling av bomull som används till kläder, eller på produkter av skinn som ju kommer från djur. Däremot kan den vara svår att använda för tekniska produkter och el, men det betyder inte att du inte kan göra miljövänliga val.

Elförbrukning och miljön

När du ska välja smarta hem lösningar är det viktigt att de framställts på ett etiskt hållbart sätt, så att det inte till exempel finns mineraler eller metaller som tagits fram på ett sätt som utgjort ett hot mot miljön. Strävar du efter ett ekologiskt hållbart hem är det minst lika viktigt att det är produkter som gör av med lite el. Ju mindre el du förbrukar, desto bättre. Visst finns det möjlighet att välja el som framställs på ett okej sätt, men rent generellt har vi svårt att framställa så mycket el som vi gör av med idag utan att miljön påverkas på ett negativt sätt.

Förnybar eller miljömärkt el?

Det är också viktigt att välja el som framställs på ett hållbart sätt. Förnybar el kommer från energi som inte kan ta slut, till exempel vindkraft, solkraft eller vattenkraft. Det går att få mer från samma källa utan risk för att den tar slut, till skillnad från till exempel energi från kol eller olja. El som är miljömärkt är ännu bättre än förnybar. För att el ska räknas som förnybar räcker det med att den kommer från rätt sorts energikällor, men miljömärkt el ställer högre krav på elproduktionen. Elen ska vara förnybar, men produktionen måste också ta hänsyn till klimat, miljö, djur, växter och människor för att bli miljömärkt som “Bra Miljöval”. Miljömärkt el är dessutom med och finansierar projekt som strävar efter att minska elanvändning och att reparera miljöskador som redan har uppstått.

Gör av med lite el, av en bra sort

För att sammanfatta det är det smartaste och mest ekologiska valet du kan göra för elektroniska produkter och elförbrukning att hitta produkter som gör av med så lite el som möjligt. Väljer du också att använda el som är förnybar och märkt som “Bra Miljöval” så är det så bra det går att göra idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *