Solceller – vägen till ett miljövänligt hem och ekologiskt jordbruk

Många av oss försöker tänka på vad vi kan göra för miljön och hur vi kan leva miljövänligt. Ekologisk mat är ett väldigt bra sätt att leva miljövänligt. Detta då dem är fria från bekämpningsmedel. Ekologisk mat har även få tillsatser och bidrar till en rikare och mer välmående natur. För de bönder som är anslutna till Krav och odlar ekologisk mat så finns det en hel del regler man behöver följa, bland annat så måste man använda förnybar el. Genom att använda sig av förnybar el såsom vind-, sol- och vattenkraft så tar vi inte slut på jordens resurser. Förnybar el påverkar inte heller globala uppvärmningen. En väldigt bra typ av förnybar el är solceller som man även kan installera som privatperson. Men hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar solceller?

Med hjälp av fotovoltaik teknik, som är ett karaktärsdrag hos vissa ämnen, så omvandlas solenergi (så kallade fotoner) till elektrisk energi genom solceller och det bildas så kallad likström. Dessa fotoner frigör elektronerna, vilket gör att det i sin tur kan strömma el genom en kabel. Energin som har skapats kan användas i apparater, batterier eller via elnätet.

Fördelar med solceller

Den energi som solceller skapar är mer än vad ett helt hushåll använder på ett helt år. Dessutom kräver solceller knappt något underhåll och håller väldigt länge. Som nämnts tidigare är solceller en förnybar energikälla, vilket även innebär att den aldrig kommer att ta slut. I Sverige importerar vi fortfarande en hel del energi, vilket inte är miljövänligt. Då är det mycket bättre att vi producerar denna själva istället, vilket minskar exempelvis transportkostnader.

Hur kommer man igång?

Idag finns det månadsprenumerationer som gör att du till ett fast månadspris kan byta till solenergi. Du kan även anlita installatörer som ser till att solpanelerna installeras på ditt tak, vilket betyder att det inte är mycket du behöver göra själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *